การกระจายตำแหน่ง
ShortLong
กำไร
การขาดทุน
 • 1.10571
 • 1.10331
 • 1.10091
 • 1.09851
 • 1.09611
 • 1.09371
 • 1.09131
 • 1.08891
 • 1.08651
 • 1.08411
 • 1.08171
 • 16
 • 12
 • 8
 • 4
 • 0%
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
1.09371
ข้อมูลนี้จัดทำโดย ศูนย์ข้อมูล WikiFX 2024-07-18 04:28:27